På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

fredag 15 september 2017

V.37 Blåbäret

 Med de olika materialen kommer vi att  skapa  ett  tema rum. Barnen fick måla en stor pappersrulle och skapa ett träd.  


 Att vara kreativ och använda fantasin tar aldrig slut. Tillsammans fixade vi en tavla till vårt ateljé hörna.       
 Det såg ut som en "sol " och  en "labyrint " med glada färger. 


Alltid spännande med nya saker att utforska.  


Lpfö 98  Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin nyfickenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.  


Mask-hus

Maskarna som vi hittade ute fick flytta in i ett eget mask-hus
 
Maskarna behöver sand, jord och även lite löv



Vi upplever maskarna tillsammans. Det är viktigt att möjliggöra upplevelser tillsammans med de yngsta barnen. De behöver känna, titta och undersöka olika fenomen.
Vi arbetar även med vår värdegrund, hur är vi mot maskarna?

Kom gärna in och titta på vårat mask-hus !

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö"
Lpfö. 98 rev.16, s. 8


fredag 8 september 2017

V.36 Blåbäret

  Veckorna rullar på och det händer mycket roligt under dagarna på förskolan.  Här tömmer barnen ut  sandlådan i en säck. De fantiserade om att sanden var vattenfall, det var roligt.  


 Barnen tillförde ett nytt material i lådan. De utforskade materialen genom att känna, lukta, titta och lekte med och mm.   

 För att kunna bygga nya torn vill vi ha mera material. Barnen sågade nya bitar från en stort pappersrör.
 Så blev resultatet av byggandet .

 Ute på vår gård hittade barnen en liten mask. Det var mycket spännande. Alla ville känna och klappa på masken.

 Vi pratade om att masken trivs mest i gjorden då la vi masken in i vårt planteringslåda.


 Lpfö 98 Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverka varandra.


V 36

Spännande med nytt material

Med makaroner kan man ösa i och ur m.m

Vi har letat fram maskar på gården

Vi tar med in jord, sand och maskar till maskboet.


Vi undersöker maskarna inne, har maskarna några ögon?

Hur kryper maskarna?

Leksaksdag på förskolan



Barnen fick ta med sig 1 leksak till förskolan
Den visas upp för de andra barnen, samt berätta vad eller vem leksaken är. 
Efter visningen leker alla med sina och varandras leksaker

måndag 4 september 2017

Kul med vatten


Vädret har inbjudit till mycket lek och utforskande i vattenpölarna och sanden
Spännande att upptäcka att det plaskar när man springer i vattnet

fredag 1 september 2017

V. 35 Blåbäret

  Fantasifull rollek i samband med olika sorts djur , bilar mm


 Efter regnet fick vi en stor vattenpöl där barnen hade jättekul.


 Här kryper vi under stolar och har kul då kom en orm som följer efter oss.....


 Senare  fastnar ormen mellan stolarna då samarbetade vi och hjälpte ormen loss.

Lpfö 98 Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.